การประชุมวาระพิเศษคณะกรรมการผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

    วันนี้ (4 ต.ค. 60)    อาจารย์ปรีชา  พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมวาระพิเศษคณะกรรมการผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมกะบูดู อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ 
    เรื่อง การมอบหมายดำเนินงานภารกิจของสำนักวิทยบริการ ฯ ไตรมาสที่ 1/2561 โดยมีคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้