ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library (eBook)

9 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

     ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library (eBook) ด้วยวิธีในรูปแบบใหม่ ผ่านการ Log in จาก Email ของทางมหาวิทยาลัย  เมื่อผู้ใช้งานมีการเข้าใช้จากภายนอกเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตของทางมหาวิทยาลัย โดยปกติแล้วจำเป็นจะต้องเข้าใช้ผ่านระบบ VPN จึงจะสามารถเข้าใช้งานได้ แต่ปัจจุบัน ทางสำนักพิมพ์ Gale ได้เพิ่มช่องทางพิเศษ สำหรับมหาวิทยาลัยที่มีการใช้งาน Email จากการให้บริการของ Google หรือ Microsoft โดยเมื่อผู้ใช้เข้าใช้งานจากภายนอกเครือข่าย จะพบกับหน้าต่างให้ใส่รหัสผ่าน (ตามรูปด้านล่างนี้) ผู้ใช้สามารถคลิ๊กที่ Sign in with Google เพื่อทำการ Log in ยืนยันตัวตนผ่านบัญชี Email ของมหาวิทยาลัยxxx@yru.ac.th ของแต่ละท่านได้เลย ซึ่งจะทำให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับ ตามภาพ