วารสารใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2560

30 ตุลาคม 2560 (มะอูเซ็ง กอแล) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

   ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่าน ติดตามอ่านวารสารใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2560 ได้ที่โซนวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องหน้าห้องวารสาร ชั้น 2 ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เลย