กำหนดการส่งคืนหนังสือของคณาจารย์เทอม 1/60

1 พฤศจิกายน 2560 (มะอูเซ็ง กอแล) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

     แจ้งกำหนดการส่งคืนหนังสือของคณาจารย์เทอม 1/60 กำหนดส่งคืนหนังสือวันที่ 13 พ.ย. 60 และการยืมหนังสือใช้ต่อผ่าน Web Opac ของเทอม 2/60 ทางห้องสมุดได้เปิดระบบให้คณาจารย์ทุกท่านที่มีรายการหนังสือ สามารถยืมหนังสือต่อได้ตั้งแต่วันที่1 พ.ย. - 13 พ.ย. 60 ในระบบ Web OPAC http://opac.yru.ac.th/main/index.aspx กำหนดส่งคืนหนังสือเทอม 2/60 จะเป็นวันที่ 4 เม.ย.61 เท่านั้น 
หากทำการยืมต่อหนังสือแล้วกำหนดส่งคืนของครั้งต่อไป ไม่เปลี่ยนวันที่ให้ กรุณาติดต่อห้องสมุดค่ะ เบอร์ภายในห้องสมุด งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ เคาน์เตอร์ ยืม-คืน โทร 073-299675 ต่อ 23300