ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักศึกษาช่วยงานห้องสมุด วันเสาร์-อาทิตย์

9 พฤศจิกายน 2560 (มะอูเซ็ง กอแล) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

      ตามที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยงานห้องสมุด จำนวน 10 คน ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2560นั้น
บัดนี้ ได้หมดเขตการรับสมัครฯ

      จึงขอประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติงานในด้านพัฒนาและปรับ
ปรุงชั้นหนังสือ โดยปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ จำนวน 39 คน รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

หมายเหตุ

- สถานที่สอบสัมภาษณ์ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ชั้น 2 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
- สอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ ที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น เป็นต้นไป
- เรียงอันดับการสอบสัมภาษณ์ ตามลำดับที่ ที่ได้มีการประกาศ
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 คน  ในวันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560
- ผู้ผ่านการคัดเลือก รายงานตัว ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560
- เริ่มปฏิบัติงานในวันเสาร์ ที่ 9 ธันวาคม 2560 – 25 มีนาคม 2561

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด