การนำเสนอวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ตำแหน่งหัวหน้างาน ของสำนักวิทยบริการฯ

9 พฤศจิกายน 2560 (มะอูเซ็ง กอแล) ข่าวกิจกรรม

    วันที่ 9 พ.ย. 60 ที่ ห้องประชุมหลูหุ้ย อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการฯ นำโดยอาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผอ.สำนักวิทยบริการฯ และคณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ตำแหน่งหัวหน้างาน ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ  หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและหัวหน้างานบริหารทั่วไป (ศูนย์คอมพิวเตอร์) สำนักวิทยบริการฯ มรย.