ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

10 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม


วันที่ 10 พ.ย. 60 ที่ ห้องประชุมหลูหุ้ย อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการฯ นำโดยอาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผอ.สำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ (เพิ่มเติม) โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ (ยุทธศาสตร์) โดยมีประธานหลักสูตร ตัวแทนคณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมในครั้งนี้