ประชุมศูนย์บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2560

10 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

   วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2560) ที่ ห้องประชุมหลูหุ้ย อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการฯ อาจารย์จารุณี การี รองผอ.สำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายวิทยบริการและกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานประชุมศูนย์บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2560  เพื่อปรึกษาหารือการปฏิบัติราชการ เรื่องแจ้งเพื่อทราบกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้