การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาช่วยงานห้องสมุด วันเสาร์-อาทิตย์

13 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

   วันที่ 13 พ.ย. 60 ที่ ชั้น 2 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยมีคุณนูสีลา ยูมะโซ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ คุณอิสรา แสงสุวรรณ รักษาการหัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ และคุณกามารีเย๊าะ ยาโม ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ได้มีการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานในด้านพัฒนาและปรับปรุงชั้นหนังสือ โดยปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ จำนวน 39 คน