นักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ศึกษาดูงานห้องสมุด ศูนย์บรรณสารสนเทศ

6 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น.  อาจารย์จารุณี การี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการและกิจการพิเศษ เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ และนศ.หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมแนะนำศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  แก่นักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา จำนวน 25 คน ซึ่งเป็นกิจกรรมการเปิดโลกทัศน์แหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ ผ่านการศึกษาดูงานและจัดกิจกรรม ต่าง ๆ