ศึกษาดูงาน Digital​ Library และ การพัฒนานวัตกรรมด้านห้องสมุด ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

30 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผอ.สำนักวิทยบริการฯ อาจารย์จารุณี การี รองผอ.สำนักวิทยบริการฯฝ่ายวิทยบริการและกิจกรรมพิเศษ และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 6 คน เข้าร่วมศึกษาดูงาน Digital​ Library และ การพัฒนานวัตกรรมด้านห้องสมุด ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง เทคนิคและกลยุทธ์ในการปรับองค์กรมากมาย เพื่อนำมาประยุกต์พัฒนาห้องสมุด มรย.