กิจกรรมพัฒนานักคิด นักสร้างสรรค์ สู่ความเป็นมืออาชีพ การประดิษฐ์ "DIY สวยๆด้วยเชือก"

13 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

   รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักคิด นักสร้างสรรค์ สู่ความเป็นมืออาชีพ การประดิษฐ์ "DIY สวยๆด้วยเชือก" กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. เชิญชวนน้องๆมาร่วมคิดร่วมประดิษฐ์ รังสรรค์ กล่อง วัสดุธรรมดาให้มีสีสันน่าใช้งานด้วย"เชือก" นักศึกษาท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด)