ผู้จัดการบริษัท ทีโอที สาขายะลา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561 แก่ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

29 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 28 ธ.ค. 60 ผู้จัดการบริษัท ทีโอที สาขายะลา และคณะ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561 แก่ อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา