ฐานข้อมูลวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch

8 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

    สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญชวนทุกท่านใช้ฐานข้อมูลวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาทีมีคุณภาพ และสามารถส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.thaiedresearch.org รวมทั้งยังให้สิทธิ์แก่สมาชิกในการสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษาจากต่างประเทศ (EBSCO) ที่สามารถ Download ได้ทั้งบทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็ม