หนังสือเกินกำหนดส่ง และค่าปรับค้างจ่าย ประจำเดือน ม.ค. 61

9 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

      แจ้งสมาชิกที่มีหนังสือเกินกำหนดส่ง และค่าปรับค้างจ่าย ประจำเดือน ม.ค. 61 หากสมาชิกท่านใดที่ได้ทำการส่งคืนหนังสือ และจ่ายค่าปรับหนังสือแล้วต้องขออภัยค่ะ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 073-299675 ต่อ23300 หรือศูนย์บรรณสารสนเทศ เคาน์เตอร์งานบริการ ชั้น 1