นิทรรศการเกี่ยวกับแผนบูรณาการพลังงานระยะยาวและการใช้พลังงานในชีวิตประจำวัน

5 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

      ขอเชิญชมนิทรรศการ "พลังงาน" ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ชั้น 1 ซึ่งเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับแผนบูรณาการพลังงานระยะยาวและการใช้พลังงานในชีวิตประจำวันรวมไปถึงการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้นักศึกษา คณาอาจารย์ และบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้และตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในเรียนการสอนได้ 
      ทั้งนี้ขอขอบพระคุณสำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์นิทรรศการมาแสดงภายในห้องสมุดในครั้งนี้ด้วยค่ะ