ห้องสมุด(ศูนย์บรรณสารสนเทศ)ขยายเวลาเปิดให้บริการ

8 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

   ทางห้องสมุด(ศูนย์บรรณสารสนเทศ)ได้ขยายเวลาเปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น. ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. - 5 เม.ย. 61 เนื่องด้วยเป็นช่วงของการสอบปลายภาคเรียน ห้องสมุดจึงปรับเวลาการเปิดให้บริการเพื่อให้นักศึกษาได้มีพื้นที่ในการอ่านหนังสือมากขึ้น