การให้บริการห้องประชุมหลูหุ้ย และห้องรับรอง ชั้น 6 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ

13 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

    การให้บริการห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำหรับจัดอบรม ประชุม สัมมนา ซึ่งมีขนาดความจุ 30 -70 ที่นั่ง สำหรับหน่วยงานราชการภายนอกมหาวิทยาลัย หรือบุคคลทั่วไป (ราคา 2,000 บาท) มีบริการจ้างเหมาจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ในราคามิตรภาพ

   การให้บริการห้องรับรอง ชั้น 6 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำหรับติว อบรม ประชุม สัมมนา กลุ่มย่อย ซึ่งมีขนาดความจุ 15 - 30 ที่นั่ง ซึ่งมีเครื่อง smart board และเครื่อง Smart TV สำหรับให้บริการ

   โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ เบอร์โทรศัพท์ 073 - 299636 หรือ ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ เบอร์โทรศัพท์ 073 - 299675