รับสมัครทำจิตอาสาช่วงปิดเทอม

22 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ถึงน้องๆที่ต้องการเก็บ ชม.ทำจิตอาสา ทางห้องสมุด (ศูนย์บรรณสารสนเทศ) สำนักวิทยบริการฯ มรย. เปิดรับสมัครทำจิตอาสาช่วงปิดเทอม รับ 11 คนต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย ถึง 31 พ.ค 61 เว้นวันหยุด สะดวกวันไหนเลือกวันได้เลยน่าา