ทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์

15 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เรียน อาจารย์และผู้ใช้บริการทุกท่าน
    ทางห้องสมุดขอประชาสัมพันธ์ทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลในการทำผลงานวิชาการหรือเพื่อใช้ในการเรียนการสอน