อบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ่อมและบำรุงรักษาหนังสืออย่างมืออาชีพ”

4 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

      ขอเชิญชวนผู้สนใจทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ่อมและบำรุงรักษาหนังสืออย่างมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ม.ราชภัฏยะลา ค่าลงทะเบียนท่านละ 600 บาท รับจำนวนจำกัด 40 คนเท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 082-2612833 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 16 กรกฎาคม 2561 สามารถสมัครได้ที่ http://gg.gg/yrubookrepair