โครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปี 1 รหัส 61

6 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

       เมื่อวันที่ 3  และ 5 กรกฎาคม 2561 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทางทีมงานสำนักวิทยบริการ ฯ ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปี 1 รหัส 61 ขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์องค์กรแหล่งเรียนรู้ การเข้าใช้บริการ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลง และวิธีการขอรับบริการ จากสำนักวิทยบริการ ฯ และเพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ