ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการอบรมการใช้ Google App

20 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการอบรมการใช้ Google App

      ด้วยทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาและศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันร่วมกับ Google Thailand จัดงาน "การสัมนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา G-Suite for education" ให้กับนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะจัดขึ้นในวันที่ 1 ส.ค.61 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้อง American Corner ชั้น 2 (ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ท่านใดสนใจเข้าร่วมงาน ลงชื่อได้ที่ http://gg.gg/GSuiteYru

รับจำนวนจำกัด 60 คน เท่านั้นค่ะ

ปล.เตรียมคอมพิวเตอร์แลปท็อปมาด้วยนะค่ะ