กิจกรรมการสัมมนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในหัวข้อ G-Suite for education

2 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่ ห้องศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน(American Corner) ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการสัมมนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 200 ปีระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศไทย โดยความร่วมมือระหว่างบริษัทกูเกิลประเทศไทย และสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในหัวข้อ G-Suite for education ซึ่งได้มอบหมายให้บริษัท เอ็ดดูเทค ไทยแลนด์เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษา โดยมีอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน80 คน