กิจกรรม Rally in the Library ท้านักอ่านตะลุยห้องสมุด ในงานมรย.วิชาการ ปี 61 "เปิดโลกนวัตกรรม เพื่อพัฒนาชายแดนใต้"

8 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

      ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม Rally in the Library ท้านักอ่านตะลุยห้องสมุด ในงานมรย.วิชาการ ปี 61 "เปิดโลกนวัตกรรม เพื่อพัฒนาชายแดนใต้"

ในวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสมุด อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

>>ใบสมัครสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย

>>ใบสมัครสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด