การอบรม ในหัวข้อ “Google for Digital Economy”

7 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เรียน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

               
                ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม ในหัวข้อ “Google for Digital Economy” จัดโดย สถานทูตสหรัฐอเมริกาและศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันร่วมกับ Google Thailand วิทยากรโดยทีมงานจากบริษัท เอ็ดดูเทค ไทยแลนด์ จัดขึ้นในวันที่ 12 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง American Corner ชั้น 2 (ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่านใดสนใจเข้าร่วมงาน ลงทะเบียนได้ที่ http://gg.gg/yruggeco 
ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 ก.ย.2561 รับจำนวนจำกัด 70 คนเท่านั้น
 
หมายเหตุ  นำโน๊ตบุคมาด้วยค่ะ