ลงพื้นที่พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า

7 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

      วันที่ 7 กันยายน 2561 ทางศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ และหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยอาจารย์ชุติมา คำแก้ว เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์จำนวน 2 คน และนักศึกษาสาขาสารสนเทศสาสตร์ จำนวน 38 คน ลงพื้นที่พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า เพื่อนำหนังสือเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาแหล่งศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตามพระราโชบาย "ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน" ณ  ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า (ศปก.ตร.สน.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา