10 อันดับภาพยนตร์ ยอดนิยมประจำเดือนสิงหาคม

9 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

10 อันดับภาพยนตร์ ยอดนิยมประจำเดือนสิงหาคม 
(A)(R)(I)(T)(C)  (C)(|)(N)(E)(M)(A)

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มรย.