ประชาสัมพันธ์สถิติการใช้บริการด้านสื่อ Edutainment ของศูนย์บรรณสารสนเทศ ประจำเดือนสิงหาคม 2561

10 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เรียน ผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน
     ทางศูนย์บรรณสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์สถิติการใช้บริการด้านสื่อ Edutainment ของศูนย์บรรณสารสนเทศ ประจำเดือนสิงหาคม 2561  หากสมาชิกท่านใดต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ภายใน 23305 หรือห้องงานบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ชั้น 6 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ขอบคุณครับ