ประชาสัมพันธ์การใช้งานเว็บไซต์โครงการพระราชดำริฯ

10 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
          เรียนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและผู้ใช้บริการทุกท่าน
ขอประชาสัมพันธ์การใช้งานเว็บไซต์โครงการพระราชดำริฯ แหล่งรวบรวมข้อมูล โครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดยมีรายละเอียดเนื้อหา ดังนี้ 
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- ข่าวกิจกรรม 
- สรุปโครงการ
- วิดีโอการดำเนินงาน
- MOU
สามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ที่... http://royalproject.yru.ac.th/ ลิงค์วิดีโอแนะนำการใช้งานเว็บไซต์โครงการพระราชดำริฯ https://youtu.be/ozjSAfk19HQ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ นางสาวซูฮัยลาร์ อาม๊ะ 
อีเมล์ suhaila.a@yru.ac.th โทรศัพท์ 073-299742 ต่อ 23400