ขยายเวลาเปิดให้บริการ

16 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

     ทางห้องสมุด(ศูนย์บรรณสารสนเทศ)ได้ขยายเวลาเปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น. ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.- 8 พ.ย. 61 เนื่องด้วยเป็นช่วงของการสอบปลายภาคเรียน ห้องสมุดจึงปรับเวลาการเปิดให้บริการเพื่อให้นักศึกษาได้มีพื้นที่ในการอ่านหนังสือมากขึ้น