รับสมัครนักศึกษาช่วยงานห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ

9 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

    ด้วยงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน เพื่อปฏิบัติงานในด้านพัฒนาและปรับปรุงชั้นหนังสือ ในห้องสมุด จำนวน 10 คน  โดยปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 08.30 น – 16.30 น คุณสมบัติของผู้สมัครมีรายละเอียดดังนี้

 

1. คุณสมบัติ :

1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2. เป็นนักศึกษาภาคปกติ

3. กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป

4. ไม่จำกัดสาขาวิชา

5. มีใจรักในการบริการ มีความรับผิดชอบ, ความกระตือรือร้น และมีความซื่อสัตย์

6. มีค่าตอบแทน วันละ 120 บาท

 

2. กำหนดการดำเนินการคัดเลือก :

 

รับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน  2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก

วันที่ 17 พฤศจิกายน  2561

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน  2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

วันที่ 28 พฤศจิกายน  2561

รายงานตัว

วันที่ 3 ธันวาคม 2561

ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2562

 

 

3. สถานที่รับสมัคร :

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ชั้น1 หรือที่งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น4 ในวันและเวลาราชการ  โทร 073-299675 ต่อ 23300 , 23304