ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง : กิจกรรมที่ ๕ พัฒนาต้นแบบห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้

21 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

   การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง : กิจกรรมที่ ๕ พัฒนาต้นแบบห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม (หลูหุ้ย) ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44

 

   ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประกวดกิจกรรมพัฒนาต้นแบบห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง : กิจกรรมที่ 5 พัฒนาต้นแบบห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใต้

กติกาเข้าร่วมประกวด

  1. ส่งโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตจำนวน 1 โครงการ
  2. ส่งโครงการภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2561
  3. คณะกรรมจะทำการคัดเลือกโครงการที่ผ่านการเข้ารอบจำนวน 5 โรงเรียน
  4. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการเข้ารอบในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ผ่านเว็บไซต์ aritc.yru.ac.th