สัมภาษณ์นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานในด้านพัฒนาและปรับปรุงชั้นหนังสือ โดยปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์

28 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 26-27 พ.ย. 60 ที่ ห้อง American corner Yala ชั้น 2  ศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยมีคุณนูสีลา ยูมะโซ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ คุณอิสรา แสงสุวรรณ รักษาการหัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ และคุณกามารีเย๊าะ ยาโม ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ได้มีการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานในด้านพัฒนาและปรับปรุงชั้นหนังสือ โดยปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ จำนวน 27 คน