ผลการคัดเลือกนักศึกษาช่วยงานห้องสมุด (เสาร์และอาทิตย์)

28 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาช่วยงานห้องสมุด

 

       ตามที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาช่วยงานในห้องสมุดจำนวน 10 คน ระหว่างวันที่ 12 – 16 พฤศจิกายน 2561 และได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกในวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2561 ไปแล้วนั้น บัดนี้ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติในตำแหน่ง นักศึกษาช่วยงานห้องสมุด ดังต่อไปนี้

                                                รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

รหัส

คณะ

สาขาวิชา

 

1

นางสาวแวเซาะ  เทษา

406013006

วิทยาศาสตร์ฯ

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

2

นางสาวนุรมา  ตาเยะ

406052024

วิทยาศาสตร์ฯ

ชีววิทยา

 

3

นางสาวอามานี  จะปะกียา

406001006

มนุษยศาสตร์ฯ

ภาษาไทย คบ.

 

4

นางสาวนูรุลฮูดา  ปังหลีเส็น

406010033

ครุศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

 

5

นางสาววิภา  ขุนราม

406013029

วิทยาศาสตร์ฯ

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

6

นางสาวสุไวบ๊ะห์  หะยีสันติ์

406028020

ครุศาสตร์

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา

 

7

นางสาวสูรียา  บลูกาวาลี

406045006

มนุษยศาสตร์ฯ

ภาษาอาหรับ

 

8

นางสาวแวซง  สามะอาลี

406028031

ครุศาสตร์

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา

 

9

นางสาวนูรดีนา  ลาเต๊ะ

406006018

มนุษยศาสตร์ฯ

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ

 

10

นางสาวมารีนาร์  เจ๊ะสะอิ

405908052

มนุษยศาสตร์ฯ

นิติศาสตร์

           

 

                                                    รายชื่อสำรอง

ชื่อ

รหัส

คณะ

สาขาวิชา

ลำดับ

นางสาวรุสนานี  กูวิง 

405910056

ครุศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

สำรองอันดับที่ 1

นางสาวอุไรยา  เหมสลาหมาด

406010063

ครุศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

สำรองอันดับที่ 2

นางสาวซุกรียะห์  โต๊ะเจ๊ะ

406052003

วิทยาศาสตร์ฯ

ชีววิทยา

สำรองอันดับที่ 3

 

          ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1-10 มารายงานตัวที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นหาหนังสือ ชั้น 4 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น – 12.00 น หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ ซึ่งทางศูนย์บรรณสารสนเทศจะดำเนินการเรียกรายชื่อสำรองเป็นลำดับต่อไป และจะเริ่มปฏิบัติงานในวันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.