กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรม"สลิปสอยดาว"

12 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศูนย์บรรณสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรม"สลิปสอยดาว"

กติกา                    1.       ลงชื่อในแบบฟอร์มเข้าร่วมกิจกรรมสลิปสอยดาว

2.       สะสมสลิปการยืมหนังสือของตนเองให้ครบ 10 ใบ

3.       สลิปทั้ง 10 ใบ จะต้องเป็นชื่อคนยืมคนเดียวกันทั้งหมด

4.       นำสลิปจำนวน 10 ใบ มารับสิทธิ์ในการสอยดาว 1 ครั้งเพื่อรับของรางวัลที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 1

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม

 

                              - ตั้งแต่บัดนี้  – 28 กุมภาพันธ์  2562 หรือจนกว่าของวัลจะหมด