กิจกรรม The best news in 2018

20 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ร่วมสนุกกับกิจกรรมของห้องวารสาร

กิจกรรม The best news in 2018

กติการ่วมสนุก

  1. เลือกข่าวที่คิดว่าเป็น The best ของปี 2018 จากสิ่งพิมพ์ต่างๆในห้องวารสาร และบอกเหตุผลว่า “ทำไม? ถึงคิดว่าข่าวนี้เป็น The best ของปี 2018” มาคนล่ะ 1 ข่าว
  2. นำข่าวที่ตนเองคิดว่าเป็น The best ของปี 2018 ตัดมาติดในแบบฟอร์มที่มุมกิจกรรมในห้องวารสาร โดยแต่ละผลงานจะต้องมีรายละเอียดดังนี้
  • รูปภาพข่าวที่คิดว่าเป็น The best ของปี 2018จากสิงพิมพ์ต่างๆในห้องวารสาร
  • บอกเหตุผลว่า “ทำไม? ถึงคิดว่าข่าวนี้เป็น The best ของปี 2018”
  • ที่มาของภาพ : หนังสือพิมพ์/นิตยสาร/วารสาร ชื่อ......................... ฉบับ วัน เดือน ปี ....................................
  1. ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2562
  2. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 10 คน และรับของรางวัลที่ห้องสมุดในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562