สำรวจความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อการใช้บริการของห้องสมุด

17 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

      ประชาสัมพันธ์ ด้วยทางห้องสมุดมีความประสงค์สำรวจความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อการใช้บริการของห้องสมุด
หากนักศึกษาต้องการให้ห้องสมุดมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดหรือต้องการให้มีการเพิ่มเติมในเรื่องไหน เช่น อยากให้ขยายเวลาเปิดให้บริการ อยากให้มีห้องละหมาดในห้องสมุด สามารถพาอาหารเข้ามารับประทานได้ ฯลฯ
สามารถเข้าไปกรอกแบบสอบถามได้ที่ link http://gg.gg/cwxt1