ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562

1 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

    วันนี้ (1 ก.พ. 62) ที่ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 ตึกบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ทั้งสิ้น 10 ท่าน

   เพื่อชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการที่ผ่านมา