ประชุมศูนย์บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562

7 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 6 ก.พ. 62 ที่ ห้องประชุมหลูหุ้ย อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการฯ อาจารย์จารุณี การี รองผอ.สำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายวิทยบริการและกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานประชุมศูนย์บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อปรึกษาหารือการปฏิบัติราชการ เรื่องแจ้งเพื่อทราบกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้