นิทรรศการภาพวาด

28 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศูนย์บรรณสารสนเทศขอเชิญชวนผู้สนใจชมนิทรรศการภาพวาด สวยๆจากฝีมือกลุ่มเซาว์ฟรีอาร์ต ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ชั้น1 ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.-8 มี.ค. 2562  เวลา 08.00 - 17.00 น.