อบรมเชิงปฏิบัติการ "ออกแบบสื่อ Infographic และสร้างงานพรีเซนเตชั่นมืออาชีพ ด้วย Microsoft Powerpoint

4 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

    สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ออกแบบสื่อ Infographic และสร้างงานพรีเซนเตชั่นมืออาชีพ ด้วย Microsoft Powerpoint ให้แก่ ครู นักศึกษา และบุคลากรทั่วไป ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 9-10 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงทะเบียน 500 รับจำนวน 40 ท่านเท่านั้น รับมัครถึงวันที่ 7 มีนาคม 2561 ลงทะเบียนได้ที่นี่   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1oFtMqMxsyLFOCruNRccMBiTzZMwH-wxjLooht3-sBF6auw/viewform