กิจกรรมอบรมส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ E-Book และการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามมาตรฐาน APA" ให้กับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ยะลา

13 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้(13 มี.ค.62) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 301 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ อาจารย์จารุณี การี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวให้โอวาสและต้อนรับผู้เข้าอบรม  "กิจกรรมอบรมส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ E-Book และการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามมาตรฐาน APA" ให้กับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ยะลา จำนวน 22 คน   โดยมีคุณอิสรา แสงสุวรรณ ตำแหน่งบรรณารักษ์ งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ เป็นวิทยากร  และทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นผู้ให้คำแนะนำการติดตั้งระบบ VPN การใช้ฐานข้อมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัย