ทางห้องสมุด(ศูนย์บรรณสารสนเทศ)ได้ขยายเวลาเปิดให้บริการ

14 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

   ทางห้องสมุด(ศูนย์บรรณสารสนเทศ)ได้ขยายเวลาเปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น. ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค.- 4 เม.ย. 62 เนื่องด้วยเป็นช่วงของการสอบปลายภาคเรียน ห้องสมุดจึงปรับเวลาการเปิดให้บริการเพื่อให้นักศึกษาได้มีพื้นที่ในการอ่านหนังสือมากขึ้น