นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10

29 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเฉลิมพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10