ประชาสัมพันธ์นิทรรศการออนไลน์

10 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์นิทรรศการออนไลน์ของห้องสมุด สำหรับผู้ใช้บริการที่สนใจนิทรรศการ สามารถเข้าชมและอ่านได้ที่ https://library.yru.ac.th/exhibition/