แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 สัปดาห์ที่ 3

22 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) แนะนำหนังสือใหม่

  ประชาสัมพันธ์แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 สัปดาห์ที่ 3 ซึ่งตัวเล่มของหนังสือได้จัดไว้ในตู้โชว์หนังสือใหม่ ชั้น 1 ห้องสมุด เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหนังสือให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ทุกท่าน ทุกหลักสูตร สามารถหยิบไปอ่านได้นะค่ะ....ลองเข้ามาติดตามนะค่ะ ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากรทุกท่านที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บ OPAC ของห้องสมุด