อบรมการใช้งาน YRU e-book

1 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ทางห้องสมุดได้จัดกิจกรรมการอบรมการใช้งาน YRU e-book ด้วยโปรแกรม I love Library สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป และสำหรับผู้ดูแลระบบ มีผู้เข้าร่วมเป็นอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา จำนวน 30 คน โดยวิทยากร คุณกิตติศักดิ์ ยมจินดา เจ้าหน้าที่สนับสนุนทางด้านเทคนิคและอบรม บริษัท โอเพ่น เซิร์ฟ จํากัด มาให้ความรู้ในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้พูดคุยเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน ทั้งนี้ทางบริษัทจะมีการพัฒนาให้มีการใช้งานที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น