ประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2562

4 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 62  นางสาวนูสีลา ยูมะโซ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2562 เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2563 และติดตามการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมทั้งสิ้น 4 คน