ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการใช้หนังสือใหม่

7 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมส่งเสริมการใช้หนังสือใหม่ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด และเป็นการอีกหนึ่งช่องทางในการแนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่ที่มีให้บริการในห้องสมุด อีกทั้งยังช่วยดึงดูดให้มีผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดเพิ่มมากขึ้นด้วย กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ มีชื่อว่า “รีวิว หนังสือ โพส โชว์ ลุ้นรางวัล” โดยมีกติกา ดังนี้
1.ให้นักศึกษาเลือกหนังสือใหม่ที่ตนเองชื่นชอบและมีให้บริการอยู่ในห้องสมุด โดยต้องเป็นฉบับปีที่พิมพ์ ค.ศ.2019 หรือ ปีพ.ศ. 2562 จำนวน 1 เล่ม
2.ออกแบบการรีวิวหนังสือ และถ่ายรูปหนังสือ
3.โพสต์รูปที่ตนเองรีวิวกับหนังสือใหม่ในเฟสบุคตัวเองและใส่แฮชแท็กในข้อความที่นำมารีวิว (#รีวิว หนังสือ โพส โชว์ ลุ้นรางวัล) พร้อมทั้งแท็กไปที่ Facebook (สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) 
4.ประกาศผลผู้โชคดี 5 คน และรับรางวัลได้ที่ห้องสมุดในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 

รางวัล
-รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล 
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล 
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล 
-รางวัลชมเชย  จำนวน 2 รางวัล